Optimističan dan u West Gate-u uz Merkur Osiguranje i Maria Valentića.